Logo

Sie werden jetzt auf die Seite der Unternehmensgruppe Schwabe geleitet. Hier finden Sie die Stellenangebote von Dr. Willmar Schwabe und von weiteren Unternehmen, die zur Schwabe-Gruppe gehören.

Schwabe PharmaFrom Nature. For Health.

Bij Schwabe Pharma delen we een gemeenschappelijke visie: “From Nature. For Health.”
Ons doel is om de kracht van de natuur te combineren met deze van de wetenschap. Dit doen we door geneesmiddelen op basis van planten ter beschikking te stellen van artsen en apothekers om de gezondheid en levenskwaliteit van patiënten te helpen verbeteren.
Alvorens deze geneesmiddelen te produceren en te commercialiseren, voeren we klinische studies uit om de doeltreffendheid en de veiligheid van onze geneesmiddelen aan te tonen. Tevens doen wij continu onderzoek naar mogelijke nieuwe werkzame stoffen. De immense biodiversiteit van plantensoorten suggereert immers een quasi onuitputbare bron van farmaceutische stoffen. In nauwe samenwerking met lokale experts, verkennen we alle wegen in plantenonderzoek, waarbij nieuw geïdentificeerde medicinale planten onderzocht worden op hun therapeutische werking.

From Schwabe. For Nature.

Via ons partnership met Natuurpunt en Natagora wensen we de unieke rijkdom en diversiteit van de natuur te beschermen. Door Natuurpunt financieel te ondersteunen kan de vereniging natuurgebieden in Vlaanderen aankopen, herstellen en openstellen.
De samenwerking zal zich onder meer toespitsen op het natuurgebied Aronst Hoek te Geetbets. Daar werkt Natuurpunt sinds vele jaren aan de realisatie van een aaneengesloten natuurgebied waar wulp, bever en wilde orchideeën zich thuis voelen.
De samenwerking met Natagora in Wallonië zal zich onder meer richten op een natuurgebied van 50 hectaren in de Gaume-streek.
 

To subject
To subject

Tavo® oefeningen tegen duizeligheid

De eerste app voor smartphones en tablets in België ter verlichting van de symptomen van vertigo.

De app bevat oefeningen die de patiënt zullen helpen om de vestibulaire compensatie te verbeteren bij duizeligheid.

Het plantenlexicon van Schwabe

In ons plantenlexicon vindt u een overzicht van de vele medicinale planten die tegenwoordig worden gebruikt voor de productie van moderne geneesmiddelen. U vindt informatie over ingrediënten en de toepassing van de individuele medicinale planten, alsook over de plantkunde en de geschiedenis van deze medicinale planten.